Skip to main content
Spravujete
svoje
financie
správne?
Len naozaj dobrá správa financií a majetku
vedie k budovaniu
finančnej istoty a stability
KTORÉ OBLASTI
VÁM ZANALYZUJEME?
Ochrana majetku a zodpovednosť
Ochrana príjmov
Finančné zabezpečenie
Dôchodkové zabezpečenie
Financovanie bývania
Investovanie

Chcete mať

usporiadané financie,

ako stovky našich klientov?

Kontaktujte nás

Služby


Naša služba sa skladá z dvoch častí

1

V prvej časti sa koncentrujeme na to, aby ste mali vždy dostatočný kapitál na realizáciu Vašich potrieb tak, ako Vám ich život prináša.

2

V druhej časti sa zameriavame na zadefinovanie a elimináciu takých rizík, ktoré môžu nielen obmedziť, ale aj úplne zabrániť naplneniu Vašich cieľov.

OCHRANA MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI

Strata kľúčového majetku, ktorý vytvárame po celý život, významným spôsobom môže ovplyvniť náš životný štandard. Nie je podstatné, čo nás o majetok pripravilo, či živel, či iný človek. Podstatné je to, aby sme ho dokázali vrátiť do podoby, ktorú očakávame.

Sme obklopení ľuďmi. Preto aj my sami, prípadne členovia našej rodiny, môžeme spôsobiť škodu na majetku, zdraví, respektíve finančnú ujmu niekomu inému. A tieto spôsobené škody je potrebné uhradiť.

V oboch spomínaných prípadoch môže ísť o nemalé finančné čiastky, ktoré môžu narásť do státisícov eur.

Práve koncept ochrany majetku a zodpovednosti obsahuje nielen vyhodnotenie súčasnej úrovne ochrany pre prípad nepredvídaných okolností, ale aj posúdenie vyššie uvedených rizík s prípadnou úpravou, aby cena zodpovedala tomu, za čo platíte.

OCHRANA PRÍJMOV

Naša budúcnosť je závislá od našich príjmov. Z príjmov dokážeme vytvoriť kapitál, ktorý nám poslúži na splnenie budúcich cieľov. Z príjmu hradíme všetky stránky, týkajúce sa našich životov, nielen nevyhnutné náklady ako je strava a oblečenie, ale aj naše záľuby.

V živote každého z nás však môže nastať situácia, kedy nie sme schopní mať dostatočný príjem, a sme nútení použiť rezervy, ktoré však boli určené na úplne iné ciele.

Koncept ochrany príjmov má za úlohu definovať riziká, ktoré môžu v našom živote nastať, stanoviť adekvátnu výšku ochrany a  posúdiť dostatočnosť realizovaných opatrení, ktoré majú slúžiť k minimalizácii následkov možných rizík. Tiež má za úlohu vyhodnotiť adekvátnosť množstva financií, ktoré sú na túto ochranu vynakladané.

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE

Najviac cieľov, ktoré chceme realizovať, sa nachádza v aktívnej časti nášho života. Mnohé z nich sú nevyhnutné, iné plánujeme realizovať pre naše potešenie. Všetky tieto ciele však majú spoločného menovateľa, a tým sú pripravené zodpovedajúce finančné prostriedky.

V živote neustále hľadáme možnosti a cesty, ako by sme dokázali splniť všetko, čo by sme radi realizovali. Tvoríme rezervy, šetríme a investujeme. Nikdy však nevieme, aj napriek našej snahe, či budeme mať dostatočné množstvo finančných prostriedkov na realizovanie toho, čo sme si naplánovali.

V koncepte finančného zabezpečenia si zadefinujeme nielen kľúčové ciele, ale aj časové horizonty, kedy majú byť realizované. Pozrieme sa na riešenia, aké teraz využívate, a tiež ich porovnáme s výškou vašich potrieb. Dáme vám odpoveď na to, či nie je možné vaše ciele dosiahnuť za kratší čas a s nižšími nákladmi.

DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE

Aká bude výška dôchodkového zabezpečenia od štátu? Bude veľký rozdiel medzi jeho výškou a výškou finančných prostriedkov, ktoré budeme potrebovať?

Otázkou je, či sme ochotní zmieriť sa s tým, že v čase nášho zaslúženého pracovného odpočinku sa nám radikálne môže znížiť náš životný štandard, alebo vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme mohli dôchodkové obdobie nášho života tráviť činnosťami podľa našich predstáv.

Úlohou konceptu dôchodkového zabezpečenia je zmapovať čas, kedy plánujete utlmiť vaše ekonomické aktivity a určiť objem potrebných finančných prostriedkov, aby ste si udržali očakávaný životný štandard. Zhodnotíme už existujúce riešenia a nástroje, ktoré využívate a na základe týchto informácií nájdeme najlepší spôsob, ako vytvoriť požadovanú rezervu v časovom horizonte s čo najnižšími nákladmi.

FINANCOVANIE BÝVANIA

Zvyčajne predstavuje náš najväčší hmotný majetok a zároveň nám tvorí nielen najvyššie náklady na svoju prevádzku, ale aj na svoje zaobstaranie – bývanie. Práve pri zaobstarávaní alebo rekonštrukcii vlastného bývania je dôležité zvážiť, či postupujeme efektívne.

Na otázky týkajúce sa nákupu vlastného bývania, hmotného majetku, alebo kúpy nielen nájomných bytov, ale aj rekreačných domov, odpovedá koncept financovania bývania. Kedy a aké vysoké náklady použijete na kúpu hmotného majetku? Ako to urobiť a pritom vynaložiť čo najmenej finančných prostriedkov? Ako zostaviť efektívne riešenie s najnižšími nákladmi?

INVESTOVANIE

Keď už sú vaše ciele splnené, nastáva situácia, kedy vám ostanú voľné finančné prostriedky, o ktorých ste zatiaľ, možno, neuvažovali spôsobom, kedy a ako ich použiť. Avšak táto situácia by vám nemala brániť v zhodnocovaní a v efektívnom narábaní s týmito prostriedkami.

Ako pracovať s voľnými prostriedkami, ako realizovať investičné stratégie a aké formy investície zvoliť? To sú témy vhodné pre koncept investícií.

O nás


Sme firma prezentovaná kvalitnými ľuďmi, ktorí svoje praktické skúsenosti v oblasti správy privátnych financií a majetku nadobudli počas dlhoročného pôsobenia v rôznych nadnárodných spoločnostiach.
Našou úlohou je nájsť riešenie, ktoré optimálnym spôsobom naplní Vaše potreby pri zohľadnení Vašich aktuálnych finančných možnostiach.
Našim cieľom je stredne veľká firma poskytujúca kvalitný servis pre klientov a profesionálne zázemie pre našich partnerov.

Často kladené otázky


Kto môže byť Vašim klientom?
Neexistuje firma pre každého. Ale vieme sa porozprávať s každým. Aj s Vami.
Čo ma to bude stáť?
Naša odmena pozostáva z dvoch častí. Prvá časť odmeny - pokiaľ budete spokojní s nami navrhovaným riešením, za realizáciu nás finančne odmenia jednotlivé finančné inštitúcie. Druhá časť odmeny – pozitívne referencie na ľudí, u ktorých si Vy viete predstaviť, že by dokázali využiť prínos našej služby.
Aký máte produkt? Čo ponúkate?
Našim jediným produktom je optimalizácia. Jej cieľom je v čo najväčšej miere naplniť Vaše potreby.
Ako si Váš projekt – optimalizáciu možno predstaviť?
Tak ako má stavebný projektant program, ktorého výstupom je projekt konkrétneho domu, tak my máme softvér, ktorý nám pomáha nájsť správne riešenie z hľadiska princípov - optimalizáciu. Následne, po odsúhlasení princípov zo strany klienta, hľadáme dodávateľov na realizáciu „stavby“.
Čo robíte, keď odhalíte v aktuálnom klientovom riešení nedostatok?
Často vychádza kombinácia nasledovných možnosti. Buď sa riešenie ponechá, upraví, doplní alebo celé vystavia odznova. Odpoveď nám na to dajú prepočty, s ktorými oboznamujeme klienta.
Aký máte systém práce?
Klient vie, čo chce, my vieme ako. Riešenie je vždy tvorené spoločne oboma stranami. Aj preto naša práca nie je presviedčať, ale informovať o možnostiach. Nemáme v talóne žiaden zázračný finančný produkt na všetko.

Náš cieľ nie je lacné, ale správne riešenie... Paradoxne je potom správne riešenie tým najlacnejším..

Ako viete,  že Vami navrhované riešenie, je to správne?

O správnosti riešenia rozhodujete Vy.  Správne riešenie je v zásade to, ktoré Vám splní v danej situácii a v danom čase viac potrieb, prípadne tie isté potreby,  ale vo vyššej kvalite.

Ak ste svoju otázku nenašli v zozname, radi Vám ju zodpovieme

Referencie


Dobrý deň, týmto by sme chceli poďakovať spoločnosti PRIFIS, s.r.o. za ústretový prístup, pomoc a ochotu pri komplexnom riešení našich financií. Bol nám poskytnutý naozaj profesionálny servis. Nakoľko sme už mali skúsenosť s finančným poradenstvom, čiže vieme porovnať služby, musíme povedať, že s spoločnosťou PRIFIS, s.r.o. sme veľmi spokojní. Promptne riešili všetky naše požiadavky a vždy nám ponúkli viac riešení. Určite s nimi mienime aj ďalej spolupracovať a budeme ich odporúčať ďalej. Tomáš
Tomáš
"V peniazoch som mal vždy neporiadok. PRIFIS mi spravili poriadok a naučili ma, že o peniaze sa treba starať a mat ich pod kontrolou. Inak budú mat pod kontrolou peniaze mňa."
Peter

On-line kalkulačky


Kasko kalkulačka

Kontaktný formulár

Please tell us how big is your company.


Neplatný vstup
Please type your full name.
Neplatný vstup
Invalid email address.
Invalid Input
Neplatný vstup